Košík  

Žádné produkty

Poštovné 0Kč
DPH 0Kč
Celkem 0Kč

Ceny jsou včetně DPH

Koupit

Všeobecné podmínky e-shopu ascaso.cz

 

1. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky společnosti WBK s.r.o. se sídlem Jaurisova 4 , Praha 4, 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 192835 (dále jen „dodavatel“) jsou vydané v souladu s platným právním řádem České republiky. Tyto podmínky upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a nakupujícího, platí pro nákup v internetovém obchodě www.ascaso.cz. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy upravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). ve znění novel. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

2. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné a jsou považovány za návrh kupní smlouvy. Podáním objednávky kupující souhlasí se všeobecnými podmínkami internetového obchodu ascaso.cz a souhlasí s jeho reklamačním řádem. Každá objednávka je potvrzena pomocí elektronické pošty na adresu uvedenou zákazníkem. Doručením této zprávy dochází k uzavření kupní smlouvy mezi dodavatelem a kupujícím. V případě, že email nedorazí, byla nejspíše zadána špatně objednávka ze strany kupujícího. Kupující má právo na storno objednávky nejdéle do 4 hodin od objednání. Ceny uvedené u zboží jsou konečné za zboží bez dopravy. Kupující se stává vlastníkem zboží až po jeho zaplacení. Vyplněním registračního formuláře, dává kupující souhlas ke zpracování a archivování jeho osobních údajů. Dodavatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit kdykoliv do té doby, než byla objednávka zaplacena a potvrzena.

3. Doručení

Doručování se děje pomocí společnosti DPD a Českou poštou (jen ve vyjímečných případech). Lze si objednat i naší vlastní dopravu se službou priming a zaučení (Doporučujeme především pro kavárny, restaurace a úplné začátečníky). Tuto službu si lze objednat i zvlášť za cenu uvedenou v sekci služby.

4. Způsob platby

a) Na dobírku

b) Bankovním převodem. Přijímáme platby na účet vedený v České koruně (CZK) 2100349073/2010. Den a čas přijetí platby je směrodatný pro expedování zásilky. Od této chvíle běží lhůta na vyexpedování zboží kupujícímu. Objednávky, které nebudou do 14 dnů uhrazené, automaticky dodavatel stornuje.

5. Reklamace

Reklamace jsou vyřizovány v souladu VOP internetového obchodu a právním řádem ČR. V případě viditelného poškození balíku při převzetí je kupující povinen zboží neprodleně a to nejdéle do dvou pracovních dnů od převzetí zboží reklamovat u dopravce, který mu zásilku předal (více přepr. podnínky DPD). V případě poškození, u kterého není na vině doprava, reklamuje kupující zboží u dodavatele pomocí elektronické pošty, osobně nebo telefonicky. Zboží poté zašle zpět dodavateli společně s fakturou, kterou obdržel při převzetí, podrobným popisem závad, zpáteční adresou, číslem účtu a to na dohodnutou adresu. Zboží zaslané na dobírku dodavatel nepřebírá!

Dodavatel rozhodne o reklamaci nejpozději do týdne od převzetí zboží. V případě oprávněné reklamace má ze zákona dodavatel jeden měsíc na její vyřízení, zpravidla se snaží vyřídit reklamaci promptně. V případě, že reklamaci nebude možné vyřešit jinak, vrátí dodavatel peníze kupujícímu a to na předem smluvený bankovní účet. V případě oprávněné reklamace má právo kupující na náhradu poštovného a to předložením dokladu dodavateli o zaslání zboží, tato částka nesmí přesahovat částku, kterou kupující sám vynaložil na přepravu zboží od dodavatele k němu samotnému. V případě neoprávněné reklamace tento nárok zaniká.

            Reklamace se vztahují pouze na zboží v záruce, které je uvedená v záručním listě nebo na přiložené faktuře. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba je pro spotřebitele stanovena ze zákona na 24 měsíců, pro kupujícího, který je právnickou osobou nebo používá zboží za účelem podnikání je záruční doba stanovená na 12 měsíců. Zákazník doručuje reklamované zboží dodavateli na vlastní náklady. Nárok na reklamaci zaniká v případech: Poškození dopravou, neodbornou instalací, používáním v rozporu s návodem, používáním zboží v prostředí, které je v rozporu s uživatelským prostředím zboží, porušení pečetí na výrobku, poškozením živly, nadměrným používáním v rozporu s uživatelskou příručkou, zapojením do sítě, které odporuje normě. 

6. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena v internetovém obchodě, má kupující dle občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, v případě, že zboží nebylo dodáno, má zákazník právo na ostoupení od kupní smlouvy neustále. V takovém případě kupující kontaktuje dodavatele a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty a zboží musí být do této doby také vráceno dodavateli v originálním obalu. Během této doby nesmí zboží jevit známky poškození a používání. V případě prokazatelného poškození zboží kupujícím vrací dodavatel částku poníženou o náklady vzniklé uvedením zboží do původního stavu, ve kterém zboží dodavatel kupujícímu vydával. V případě používání má nárok dodavatel nárok ponížit vrácenou částku o částku vynaloženou na uvedení do původního stavu. Tuto částku určí dodavatel.

Kupující musí zboží vrátit kompletní včetně veškerého příslušenství, které k němu obdržel a veškerých obalových materiálů. V případě regulérního vrácení zboží a včasného odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel peníze kupujícímu na bankovní účet s výjimkou nákladů na dopravu, které kupující platil a to vše po podpisu dobropisu nejpozději do třiceti dnů ode dne vrácení zboží. V případě zasílání zboží zpět dodavateli pomocí dopravce nenese dodavatel žádnou zodpovědnost za poškození zboží dopravcem, proto se doporučuje kupujícímu zboží před odesláním pojistit. Není možné odstoupit od smlouvy v případě zboží podléhající zkáze nebo jednorázovému spotřebování.

7. Ochrana osobních údajů kupujícího

Prodávající se zavazuje shromažďovat data kupujících pouze za účelem prodeje spojené s vyřízením objednávky a doručením zboží. Dodavatel v žádném případě nepředává informace o kupujícím žádné třetí osobě.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ascaso.cz a to ve znění, které je aktuální v den uzavření kupní smlouvy mezi dodavatelem a kupujícím. Smlouva může být uzavřena v českém nebo anglickém jazyce. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem internetového obchodu ascaso.cz. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit bez oznámení a následujícího upozornění.

Tyto všeobecné obchodní podmínky aktualizovány dne 17.06. 2015.

 

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí nebo nejasnostní nás neváhejte kontaktovat na

info (zavináč) ascaso.cz

tým ASCASO.CZ